"Usługi świadczone przez KlimaSystem są profesjonalne, terminowe, rzetelne i wychodzą naprzeciw naszym potrzebom. Polecam!"Mirosław Olszewski, TRIPLEX

Spraw, by życie stało się chłodniejsze...

Podstawowe pojęcia z zakresu filtrów

Podstawowe pojęcia techniczne z zakresu filtrów:

  1. opór początkowy - opór powietrza na filtrze przed napływem powietrza zanieczyszczonego (opór filtra czystego). Wartość oporu początkowego waha się z zależności od rodzaju filtru i wynosi dla filtrów wstępnych poniżej 50 Pa, dla filtrów absolutnych nawet do 250 Pa.
  2. opór końcowy - wartość oporu po przekroczeniu którego należy filtr wymienić (opór filtra brudnego). Wartości oporu granicznego dla filtrów wstępnych i dokładnych wynoszą standardowo 200 Pa, dla filtrów absolutnych: 400÷600 Pa.
  3. skuteczność (sprawność) filtra - zdolność materiału filtracyjnego do zatrzymywania zanieczyszczeń. Sprawność definiuje się jako stosunek ilości (masy, liczby cząstek) zanieczyszczeń zatrzymanych przez filtr do ilości doprowadzonej do niego. Stężenie (ilość) zanieczyszczeń podaje się w [mg/m3] lub [liczba cząstek /m3],sprawność η = ilość cząstek przed filtrem - ilość cząstek za filtrem / ilość cząstek przed filtrem
Jesteśmy na Google+
Google+